Teaching practice

Olen kuvataiteen, taiteellisten interventioiden ja taiteen aikuispedagogiikan parissa toimiva taiteen maisteri (The Glasgow School of Art, 2012, käytäntö- ja studiolähtöinen taiteellinen tutkimus, pääaineena maalaus, Master in Fine Art Practice with Merit). Aiemmalta koulutustaustaltani olen myös psykologian maisteri (Helsingin yliopisto, 2006), joka on antanut minulle vahvat tutkimukselliset ja kouluttajan taidot. Toimin kouluttajana mm. erilaisissa työelämän kehittämisen, opettamisen ja opiskelijoiden ohjaamisen parissa vuodesta vuodesta 2003.
Pyydä lisätietoja kursseistani tai tilauskoulutuksistani sähköpostilla: aho.elina(at)gmail.com!

Uskallus kokeilla. Opettajan ammattitaito ja kyky inspiroida ja kannustaa hyvin pehmeällä ja kunnioittavalla tavalla, niin että jotakin uutta pääsi minussa esiin. Löysin uusia kiinnostuksen kohteita, kuten värit, joita olen aikaisemmin vältellyt. Piirtäminen avautui minulle uudella tavalla. Kurssin rentous mahdollisti sen, että uskalsin kokeilla uusia taitoja rauhassa ilman suorituspaineita.

I found a drawer inside of me and it gave me a lot of self-confidence

Opin pedagogisesti tilan antamisesta, dialogisuudesta, teknillisesti opin paljon piirtämisestä, valosta ja varjosta

Kurssi oli monella tapaa loistava. Suurin anti oli se, että löysin piirtäjänä uutta rentoutta ja uskallusta. Pystyin purkamaan jotakin osaa itsekriittisyydestä ja varovaisuudesta jota minulla on ollut paljon. Opin myös uusia taitoja.

I think I learned to enjoy drawing again after many years of somewhat goal orientated way of doing it. I have never had as strong will to draw as I had during this course. I realised that I am doing it primarly for myself and it is a tool to observe the world and myself and what happens in between.

Teacher managed to create a breathing space for creation.

Feedback from Ruumiinkuvia- course run at University of the Arts, 2017

Näen piirtämisen ja havainnon opetuksen keskeisenä jokaisen oman, merkityksellisen jäljen löytämiseen ja ilmaisun kehittämiseen. Omassa opetuspraktiikassani korostuu yhteisesti jaetun oppimistapahtuman luominen kannustavassa, dialogisessa ja kokeellisessa ilmapiirissä. Lisäksi näen opetuksessani keskeisenä ruumiillisuuden, kokemuksellisuuden, omakohtaisuuden, moniaistisuuden, sekä itsereflektion ja refleksiivisyyden kehittämisen. Koen tärkeäksi ohjata kohti henkilökohtaisesti merkityksellisen löytämistä, rohkeutta tämän ilmaisuun ja keinoja visuaaliseen tulkintaan. Keskeistä on suhde omaan ruumiilliseen kokemukseen ja suora havainnon/kokemuksen ilmaisu. Olen myös kiinnostunut kuvan ja visuaalisen havainnon suhteesta muihin taiteenaloihin (kuva ja liike, kuva ja ääni, performatiivinen piirustus).

Näen piirustuksen ja havainnon opetuksessa kiehtovia mahdollisuuksia tuoreisiin näkökulmiin, taidelaboratoriomaiseen toimintaan, jokaisen henkilökohtaisen taiteellisen prosessin käynnistämiseen ja kehittämiseen, kokonaisvaltaiseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa nivoutuvat traditio ja uuden luominen. Nykytaiteen ja -kulttuurin konteksti, kokeellisen ja tutkivan otteen kehittäminen, kuvan “lukutaito” ja havainnon ilmaisutaidot ovat kaikki taiteilijalle elintärkeitä keinoja. Samalla havaintotyöskentely voi opettaa pysähtymisen taitoja kiireisessä maailmassa sekä kuvatulvassa - miten poimia olennainen?

Unelmani on kehittää pitkäjänteisesti taiteen eri sovelluskäyttöjä, liittyen mm. oppimiseen, aikuispedagogiikkaan, kuin yhteisöjen osallistamiseen aktiiviseen työhön omien elinympäristöiden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Unelmani on myös laajentaa kuvataiteen käyttömahdollisuuksia tinkimättä korkeasta taiteellisesta ambitiosta. – Elina Aho

Vuodesta 2013 olen opettanut kehittämääni Ruumiinkuvia- täydennyskoulutuskurssia (suunnattuna eri alojen taiteilijoille, taidepedagogeille ja -terapeuteille) yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun ja Otavan Opiston Osuuskunnan kanssa, jossa käsittelen havaitsemisen ja ilmaisun kehittämistä työvälineenä elävänmallinpiirustus, aiheina ruumiinkuva, kuva ja liike, omakuva, kokeellinen laboratorio ja performatiivisuus. Lisäksi kurssiin liittyy kurssin keskeisiä teemoja nykytaiteen ja -kulttuurin kautta valottava luento/ alustus, sekä ohjaamani kehitystehtävä. Olen toiminut vierailevana opettajana myös Teatterikorkeakoulussa (maisteriopiskelijoiden yleinen opetus) ja Taidekoulu Maassa.

Tulevia kursseja:
Elokuu 2017 Ruumiinkuvia- intensiivi, Kriittinen korkeakoulu
Syys-joulukuu 2017 Ruumiinkuvia-kurssi, Kriittinen korkeakoulu
Syyskausi Luonnossa- maisemamaalauskurssi, seuraa tietoja tai ilmoittaudu
postituslistalle aho.elina@gmail.com
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
Lämpimästi tervetuloa!

Ruumiinkuvia-kurssin palautteita:

Lähdin Ruumiinkuva-kurssille etsimään vapautta, uskallusta ja keveyttä keholliseen työskentelyyn. Etsivä löytää. Sen sain, mitä hain.
Elinan tapa ohjata oli kannustava, erilaisuutta arvostava, iloa tuova ja yhteisyyttä lisäävä. Sanalla sanoaen vapauttava.
Jotenkin koin pääseväni kiinni omaan prosessiini, jossa lopputulos ei ollutkaan niin merkittävä kuin prosessi sinänsä. Tämä kokemus innosti minua maalaamaan myös kotona. Syntyi halu kehittyä.

Erilaiset mallit toivat kukin mukanaan uutta ulottuvuutta ja rohkaistumisen mahdollisuutta.
Vapaus ja rento ilmapiiri auttoivat omalta osaltaan paljon.
Se että katselmus pidettiin vasta viimeisellä kerralla ja että sille oli koko se aika, antoi aivan uuden ulottuvuuden, persoonallisen syvyyden ja mielekkyyden ryhmämme työlle.

Mulle avautui ihan uudet tuulet siitä, että miten kuvataide voi linkittyä kehollisuuteen tai oikeastaan olla sitä, kehollista.
Uskallan tuntea enemmän materiaaleja, joita käytän.
Ryhmä oli myös oiva osoitus siitä, erilaisuus on suuri rikkaus kaikille.

Tärkein anti: nopeus ja vapautunut rento leikillinen ote piirtämiseen. Alkuun liikkuvan ihmisen piirtämisessä. Alkuun omakuvan piirtämisessä. Alkuun värien käytössä. (Näitä kaikkia harjoittelin runsaasti myös kotonani kehitystehtävänäni.) Odotukseni ylittyivät. Katselmuskerta kruunasi kaiken!

Liikkuvan mallin liike ja rytmit antoivat varmasti jälkeä myös töille.
Kurssin ohjelma oli hienosti koottu ja monipuolinen.
Olen iloinen, kun uskalsin ottaa liidut käyttöön ja sain niillä aikaiseksi mieleisen työn.

Tärkein anti

= Luottamaan. Tästä eteenpäin tehden.

Kaikki odottamani elementit toteutuivat kurssilla ja ruumiillisuus-teema toteutui sekä kuvattavan kohteen että oman ruumiillisuuden huomioimisena tekemisessä. Oli ihanaa, kun kurssi tarjosi jotain, mitä ei osannut kuvitella. Koreografin vierailu oli kiinnostava näkökulma.
Kaikkein parasta olivat vapauttavat harjoitteet, sekä ennen kaikkea utelias ja kannustava ja ilmapiiri, jossa oli tilaa omalle prosessille. Kiitos siitä! Oli tärkeää, että tuotoksia katsottiin yhdessä ja sai palautetta. Sain suoraan kuvallisia välineitä, joita voin mahdollisesti hyödyntää työssäni (teatteri)opettajana.