Organizations and community art projects

Olen kuvataiteen, taiteellisten interventioiden ja taiteen aikuispedagogiikan parissa toimiva taiteen maisteri (The Glasgow School of Art, 2012, käytäntö- ja studiolähtöinen taiteellinen tutkimus, pääaineena maalaus, Master in Fine Art Practice with Merit). Aiemmalta koulutustaustaltani olen myös psykologian maisteri (Helsingin yliopisto, 2006), joka on antanut minulle vahvat tutkimukselliset ja kouluttajan taidot. Toimin kouluttajana mm. erilaisissa työelämän kehittämisen, opettamisen ja opiskelijoiden ohjaamisen parissa vuodesta vuodesta 2003.
Pyydä lisätietoja kursseistani tai tilauskoulutuksistani sähköpostilla: aho.elina(at)gmail.com!

Taiteen alalla olen kerryttänyt vankkaa kokemusta organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parista, josta viimeisimpänä esimerkkinä taiteilija-kehittäjänä toimiminen Helsingin yliopiston ja Sitran monialaisessa ilmasto-opetuksen kehittämishankkeessa (Ilmasto.nyt 2015-2016). Lisäksi olen toiminut nuorena taiteilijana Helsingin kaupungin puolen vuoden mittaisessa Helsinki Creates Work- hankkeessa 2014-2015. HelCre-hankkeessa oman työskentelyni keskiössä oli taiteellisten menetelmien kehittäminen yhteisöjen osallistamisessa erityisesti erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi toimin osallistavan yhteisötaideteoksen Kehollinen kaupunki- suunnittelijana ja toteuttajana Helsingin Kaupunginmuseossa Sofiankadulla (Lyhtysali, Luotisuora/ Kehollinen kaupunki-projekti) vuonna 2015. Kehollinen kaupunki-projektissa ohjasin 13 kaupunkilaisen ryhmää, joka toteutti yhdessä yhteisöllisen taideteoksen kuukauden mittaisessa työskentelyprosessissa, jossa työskenneltiin kaupunkiympäristössä ja museotilassa havainnoiden ja piirtäen.

Referenssejä asiantuntijana taiteellisten interventioiden parissa työskentelyyn ovat Helsingin yliopisto, Helsingin Kaupunginkanslia (Helsinki Creates Work-hanke), Kivelän sairaala, Stadin ammattiopiston Av-viestintä, GE Health innovation village, Kotkankadun Suoja-Pirtti, Teatterikorkeakoulu sekä Sibelius-akatemian täydennyskoulutus.

Taiteellisissa interventioissa olen pureutunut taiteeseen työyhteisöjen kehittämisprosesseissa. Tulokulmani näihin on taiteilija-fasilitaattorina toimiminen, itsereflektion, dialogisuuden ja refleksiivisyyden kehittäminen sekä luovan tekemisen prosessi. Olen myös jatkokouluttautunut Taideyliopiston Taiteelliset interventiot organisaatioissa (30 op)-koulutuksessa (2014-2015).

Monitaiteista yhteistyötä olen tehnyt niin taiteellisissa projekteissa kuin opetuksellisissa/ohjauksellisissa kokonaisuuksissa ja uusissa toimintaympäristöissä. Vuosina 2013-2014 työskentelin Moving Art 2013-2014-projektissa yhteistyössä Lenkkiteatterin kanssa, jossa tutkimme kuvan, liikkeen ja äänen välitiloja näyttämöteoksessa ja ns. valkoisessa kuutiossa (galleriatilassa). Tällä hetkellä olen mukana monitaiteisessa Helsingin reitit-äänitaideteoksessa, kuvataiteilija-esiintyjänä performanssissa.

Olen kirjoittanut artikkelin Jaettuja jälkiä - Kuvataiteilijana organisaatiossa, joka on julkaistu Teatterikorkeakoulun Kokos-kustantamon kirjassa Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä (toim. Lehikoinen, Pässilä, Martin, Pulkki, 2016). Esittelen artikkelissani organisaatiotyöskentelyssä kehittämääni dialogisen piirustuksen menetelmää https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160178

Kaupunkitila ja kokeellinen laboratorio – kuvataiteellinen työpaja, HelCre-projekti 2015

Taiteilijaresidenssi HKL:n varikolla maaliskuussa 2015

Teatterikorkeakoulun seminaarissa Taiteelliset interventiot organisaatioissa vedimme yhdessä kuvataiteilija Tero Annanollin kanssa metodimaistiais-työpajan kuvataidelähtöisesti työskennellen ja oppimisen huippuhetkiä hahmottaen

Teatterikorkeakoulun seminaarissa Taiteelliset interventiot organisaatioissa vedimme yhdessä kuvataiteilija Tero Annanollin kanssa metodimaistiais-työpajan kuvataidelähtöisesti työskennellen ja oppimisen huippuhetkiä hahmottaen

HelCre-projektin aikana työskentelin dramaturgi Taija Helmisen kanssa asunnottomien suojakodissa, Taija kartoitti heidän Helsinki-muistojaan ja minä piirsin heidän muotokuvansa. Muotokuvia ja haastatteluja teimme lopulta yhteensä 7.

HelCre-projektin aikana työskentelin dramaturgi Taija Helmisen kanssa asunnottomien suojakodissa, Taija kartoitti heidän Helsinki-muistojaan ja minä piirsin heidän muotokuvansa. Muotokuvia ja haastatteluja teimme lopulta yhteensä 7.

Yhteisöllistä piirustusta Helsingin kaupunginmuseon Kehollinen kaupunki-projektissa elo-syyskuussa 2015

Yhteisöllistä piirustusta Helsingin kaupunginmuseon Kehollinen kaupunki-projektissa elo-syyskuussa 2015

Yhteisöllistä piirustusta Helsingin kaupunginmuseon Kehollinen kaupunki-projektissa elo-syyskuussa 2015

Yhteisöllistä piirustusta Helsingin kaupunginmuseon Kehollinen kaupunki-projektissa elo-syyskuussa 2015

Yhteisöllistä piirustusta Helsingin kaupunginmuseon Kehollinen kaupunki-projektissa elo-syyskuussa 2015

Kehollinen kaupunki-projekti, kuvia työskentelyprosessista Helsingin kaupunginmuseon tiloissa

Kehollinen kaupunki-projekti, kuvia työskentelyprosessista Helsingin kaupunginmuseon tiloissa

Kehollinen kaupunki-projekti, kuvia työskentelyprosessista Helsingin kaupunginmuseon tiloissa

Kehollinen kaupunki-projekti, kuvia työskentelyprosessista Helsingin kaupunginmuseon tiloissa

Hienona lopputulemana näyttely Lyhtysalissa

Osallistujien palautetta Kehollinen kaupunki-projektista:
Opin...
Rohkeammaksi piirtämään kaupungissa
Katsomaan kaupunkinäkymiä uusin silmin
Kuuntelemaan

Uutena, erittäin hedelmällisenä elementtinä projektissa tuli ryhmäpiirtäminen/maalaaminen. Elina Aho johdatti meidät, keskenämme vieraat ihmiset taitavasti ja jäsennetysti ryhmäpiirtämiseen ensin pienemmissä ja vaihtelevissa porukoissa ennen suureen yhteiseen työhön ryhtymistä. Tutustuimme toisiimme, opimme inspiroitumaan erilaisuuksistamme, "rikkomaan" toistemme rajoja ja yhdistelemään tekemisiämme yllättävillä tavoilla. Yhdessä olimmekin enemmän!

Havainnoimiseni tarkkuus ja monipuolisuus "maastossa" lisääntyivät kurssin vaikutuksesta selvästi. Kulkemamme reitti kävi omaksi siihen sitouduttuamme ja
rakastuin Helsinkiini entistä syvemmin.

Parasta oli hyvä tunnelma ja avoin suhtautuminen luovaan prosessiin. Museossa työskentely. Eri tapaamispäivien eri tunnelmat ja kaikkia yhdistävä kiinnostus taiteen tekemiseen sekä eri tavat ilmaista sitä.

Elina oli ohjaajana oikein innostava. Hän antoi sopivasti tilaa ja oli sopivasti läsnä tilanteissa.
Yhdessä tekeminen tällä porukalla oli inspiroivaa.

Yhdessä tekemisen riemu ja keskustelut ja töitten kauneus

Ihan parasta oli nähdä yhdessä tehty työ avajaisissa Lyhtysalissa. Suuri kiitos kiinnostavasta luotsaamisesta Elinalle, jota ilman Kehollista Helsinkiä ei olisi syntynyt.

Opin, että on vain rohkeasti lähdettävä mukaan ja porukassa oli hauskaa. Vanhat piirustustaidot ovat tallella ja niistä voi nauttia.

Yli odotusten. Peloista kääntyi vahvuuksia, onnistumisen kokemuksia omassa työskentelyssä. Sen minkä itse näki epäonnistuneena ja huonona muut näkivät eri tavalla ja sitä kautta oppi katsomaan omia ja muiden työskentelyä uudella tavalla. Oli mielenkiintoista nähdä muiden työskentelyä ja kädenjälkiä ja oppia heiltä. Keskustelut olivat hedelmällisiä ja työskentely ehdottoman voimaannuttavaa.

Koen, että kaupunginmuseon satsaus tähän projektiimme oli suuri - aivan eri kertaluokkaa esimerkiksi yksittäisiin työpajoihin
verrattuna. Suuri kiitos siis museolle tästä meille ainutkertaisesta projektista.. Rakkautemme Helsinkiin ja museoon on kasvanut. Museoon on helppo tulla jatkossa ja hyvä sana kiertää.

A multidisciplinary collaborative exhibition Luotisuora/ Beeline, featuring paintings from visual artist Elina Aho and sound art and video work from musician Mikko H.Haapoja. Besides, a working group of 13 city dwellers, lead by visual artist Elina Aho, produced a collective work of art and installation. The working group studied the urban environment from the perspective of physicality, perception and observation during the one-month working process.